Matinformasjonsforskriften erstatter den tidligere merkeforskriften og næringsdeklarasjonsforskriften. Vi har samlet et utdrag av de viktigste reglene for deg her, men du finner hele forskriften i lenke nederst.

Det nye regelverket er basert på forordning (EU) nr. 1169/2011. De generelle merkekravene er i hovedsak en videreføring av tidligere krav, men det er en del vesentlige endringer rundt merking av allergener.

Skriftstørrelse:
Merkingen skal være godt synlig og lett leselig. Det er tydeliggjort ved et krav om minste skriftstørrelse på 1,2 mm (x-høyde) på obligatoriske opplysninger. Unntak for små pakninger.

Allergimerking:
Ingredienser eller stoffer som kan gi allergi eller intoleranse skal være fremhevet i ingredienslisten, for eksempel med fet eller kursiv skrift, slik at de blir mer synlig.
Det skal også for matvarer som ikke er ferdigpakkete gis skriftlig informasjon om innhold av stoffer som kan fremkalle allergi eller intoleranse.

Nettsalg/fjernsalg:
Krav om at obligatoriske opplysninger skal være tilgjengelige på nettsidene innen kjøpet er avsluttet.

Imitasjonsprodukter:
Matvarer som er laget med andre ingredienser enn det som vanligvis brukes, skal tydelig merkes med dette. Det kan f.eks. være bruk av «pizzatopping» i stedet for ost på en pizza.

Tilsatte proteiner i kjøtt- eller fiskeriprodukter:
Dersom kjøttprodukter, bearbeidet kjøtt og fiskerivarer er tilsatt proteiner av en annen animalsk opprinnelse, skal dette angis i tilknytning til betegnelsen.

Vanninnhold som skal angis i betegnelsen:
For kjøttprodukter, bearbeidet kjøtt, fiskerivarer og bearbeidede fiskerivarer som fremstår som ett stykke, en filet, en stek e.l., men som er tilsatt over 5 % vann, skal dette angis i tilknytning til næringsmidlets betegnelse.

Sammensatte stykker av kjøtt eller fisk:
Dersom kjøttprodukter, bearbeidet kjøtt og fiskerivarer, kan gi inntrykk av at de er laget av ett stykke kjøtt eller fisk, men som er sammensatt av flere stykker, må det merkes med enten «sammensatt av stykker av kjøtt» eller «sammensatt av stykker av fisk».

Vegetabilsk olje og fett:
Det må angis hvilke planter oljen eller fettet stammer fra, for eksempel kokosolje og palmeolje.

Innfrysingsdato:
Krav om at fryst kjøtt, fryst bearbeidet kjøtt og fryste uforedlede fiskerivarer skal merkes med dato for innfrysing eller datoen for første innfrysing dersom produktet har vært fryst mer enn én gang .

Opprinnelse:
Krav om å merke med opprinnelse, hvis utelatelse av dette kan medføre at forbruker blir villedet. Ytterligere krav om opprinnelsesmerking er under utarbeidelse.

Du kan lese forskriften i sin helhet hos Lovdata.

Kilde: Mattilsynet