Kan du virkelig stole på produsentenes påstander om «produktet øker forbrenningen» eller at «tre kopper kaffe om dagen hjelper deg ned i vekt»? Et tilsynsprosjekt fra Mattilsynet avdekket i 2014 at det florerte med feil i slike påstander på dagligvarer.

Å oppgi eventuelle ernærings- og helsepåstander ved merking eller presentasjon av vare er frivillig. Men dersom slike påstander benyttes skal de være i tråd med krav som stilles i påstandsforordningen. Ansvaret for korrekt merking, inkludert markedsføring via internett, ligger hos den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket, produsenten eller importøren.

Helsepåstander må være godkjent av EU-kommisjonen før de kan brukes. Bare påstander som er tilstrekkelig vitenskapelig dokumentert blir godkjente. Der det er brudd på reglene må virksomheten endre merkingen eller sammensetningen av produktet, eller de kan velge å slutte med produksjon/import av varen.

Eksempler på ernæringspåstander kan være at produktet er merket «sukkerfri» eller «høyt innhold av flerumettet fett». Eksempler på helsepåstander kan være «kalsium bidrar til å opprettholde normale knokler» eller «Vitamin D er nødvendig for at barns bein skal vokse og utvikles normalt».

Må forbedre rutinene
Bruk av påstander om matvarers egenskaper har etter hvert blitt vanlig i merking og markedsføring av matvarer. Utover å kontrollere etterlevelse av regelverket, har en overordnet målsetting for Mattilsynet vært å bevisstgjøre norske virksomheter om at når de velger å bruke ernærings- og helsepåstander om sine næringsmidler, må de også sørge for å følge regelverket for bruk av slike påstander for å hindre at forbrukeren blir villedet med hensyn til hvilke egenskaper de ulike matvarene har.

– Prosjektet og dets resultater bekrefter at dette er et vanskelig regelverk for virksomhetene. Vi ser at det er vilje til å rette opp påpekte feil, men etterlevelsen av regelverket både kan og må bli bedre. Resultatene tyder på til dels manglende kompetanse om regelverket for bruk av ernærings- og helsepåstander. Virksomhetene bør gjennomgå sine rutiner for å sikre at de har et system som sørger for at bruken av ernærings- og helsepåstander om sine produkter er i samsvar med regelverket, sier Merethe Steen, seksjonssjef i Mattilsynet.

Kilde: Mattilsynet