Menneskets økologiske fotavtrykk er stadig økende og en av hovedårsakene er fremstillingen av kjøtt til matproduksjon. De siste årene har et stadig større fokus blitt satt på vårt enorme forbruk av kjøtt og hvilke fordeler som finnes ved å bytte ut rødt kjøtt med andre alternativer. Ved å redusere vårt forbruk av kjøtt er det mulig å snu trenden og skape et mye mindre økologisk fotavtrykk.

Produktivitet kjøtt versus korn

Ett hektar jord kan fø 25 mennesker dersom man produserer korn, frukt eller grønnsaker på området. Derimot kan det kun fø ett menneske om man produserer kjøtt eller melk på samme areal. Det kreves store mengder næring for at et dyr skal legge på seg en kilo kjøtt. En enkel huskeregel er at jo høyere opp i næringskjeden dyret er, jo mer naturressurser skal til for at dyret legger på seg en kilo kjøtt. Det trengs fire kilo korn for å produsere en kilo får- eller svinekjøtt, mens det trengs åtte kilo korn for å produsere en kilo storfekjøtt.

Kostnad for produksjon

Ved siden av dette kommer også store utslipp av energi for å drifte gården og gjennom import av kraftfôr, sprøytemidler og gjødsel samt utslipp av Co2 i forbindelse med transport. Det er også verdt å merke seg at dyrene slipper ut store mengder metangass, en gass som er 20 ganger mer skadelig enn Co2.

Situasjonen forverrer seg også i Norge

Selv om vi har et lavere forbruk av kjøtt i Norge enn andre land, stiger forbruket også i Norge. De siste tiårene har forbruket økt fra 63 kilo kjøtt til 75 kilo kjøtt pr. forbruker. 12 kilo mer pr. forbruker høres ikke så mye ut, men husk at vi er over 5 millioner mennesker i Norge. I tillegg vet man at ett kilo kjøtt tilsvarer like store Co2 utslipp som en kjøretur på 100 kilometer.

Matbransjen tar tak

I hotell- og restaurantbransjen jobber stadig flere med å redusere matsvinn inkludert mengden kjøtt i menyene. Dette både for å redusere mengden kastet mat, spare miljøet for klimagasser som Co2, og som følge av dette også redusere kostnader. Myndighetene og en samlet matbransje signerte i vår en avtale om å halvere matsvinnet innen 2030.  Deler av bransjen har allerede jobbet med saken siden 2010, og matsvinnet ble redusert med 12 % i perioden 2010 – 2015. Spesielt reduksjon av kjøtt, og helst storfe, skaper mindre klimagassutslipp.

Kilder: ungenergi.no, matvett.no