Millum og Matinfo ønsker å bidra til at handelen i storhusholdning tilrettelegges for å bli mer bærekraftig. 10. – og 11. oktober deltok vi derfor med stand på årets nye matmesse, Foodscape.

Bærekraft på menyen

Messen hadde fokus på å sette bærekraft på menyen for de som jobber med mat og drikke. Det ble to dager med inspirasjon, seminarer, informasjon og fokus på å ta gode valg nå og i fremtiden. Matinfo og Millum er nå styrket i troen om at vi spiller en viktig rolle i å bidra til å operasjonalisere/digitalisere initiativ for bærekraft.

Riktig fokus

Mat og drikkes GHG (klimagass/drivhusgass) fotavtrykk, altså produktets tilvirkning sett opp mot samfunnsansvar og bærekraft til hva produktet inneholder – er informasjon som kan kommuniseres i våre løsninger. På messen fikk vi nettopp snakket om hva Matinfo og Millum bidrar med og hva vi kan gjøre enda bedre innen temaet, sammen med samarbeidspartnere og nye og gamle kontakter.

Våre initiativer mot matsvinn

Matinfo og Millum er med på en rekke initiativ innen matsvinn. Vi er med som både teknologileverandør og investor i Verdimat AS, en grossist som har som mål å bidra til mindre matsvinn gjennom samarbeid med produsent, grossist og kunde. Videre har vi etablert samarbeid med en rekke aktører i «matsvinn» bransjen. Vi fikk nye kontakter og forhåpentligvis nye partnere etter Foodscape.