I desember 2014 trådte matinformasjonsforskriften i kraft. Hovedfokuset var da på merking  av mat, men spørsmålet knyttet til alkoholholdige drikker har presset seg frem.

Millum har over en lengre periode i samarbeid med våre kunder mot Mattilsynet for å få klarhet i hvilke regler som gjelder for merking av alkoholholdige drikker. Vi har nå fått et mye klarere og bedre overblikk over hva som forventes av leverandører generelt og leverandører av alkoholholdig drikke spesielt.

Enkelt oppsummert er reglene klare: Alkoholdige drikker er omfattet av matinformasjonsforskriften.

Det betyr at all alkoholholdige drikke skal merkes med allergener, alkoholinnhold og de andre obligatoriske opplysningene som fremkommer av matinformasjonsforskriftens artikkel 9.

For alkoholholdige drikker som ikke er ferdigpakket, må denne informasjonen fremkomme på drikkekart eller prislister. Det er verdt å merke seg at forskriften stiller som vilkår at man også gir opplysninger iht. til matinformasjonsforskriften, og at man må oppgi ingrediensliste og næringsdeklarasjon fra 13. desember 2016 i samme forskrift.

Kilder: Mattilsynet.no