Flere og flere hotellkjeder, restauranter og matkjeder går sammen for å omstille til grønnere drift med fokus på bærekraft. De regner også med å spare millioner på å kaste mindre mat fremover. Prosjektet «Kutt Matsvinn 2020«, ledet av Matvett, har siden 2010 hatt som mål å få store og små hoteller, restauranter, kantiner og servicehandel til å kutte matsvinnet med 20 % innen 2020. I tillegg er det et mål å bidra inn i FNs bærekraftmål om å halvere matsvinnet innen 2030. Med tanke på at vi nordmenn kaster hele 230.000 tonn mat hvert år, er det snakk om store reduksjoner.

Hva er matsvinn?

Matsvinn er all mat vi kaster. Det er mat som blir dårlig før vi rekker å spise den, mat som ikke blir solgt fordi den nærmer seg utløpsdato eller best før dato, pakningen har fått skader og mat som ikke ser pen ut.

Konkurrentene går sammen

Sammen med Matvett (mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn i mat- og serveringsbransjen) har Nordic Choice Hotels, Scandic, kantineleverandøren SiO Mat og Drikke, leverandørene ASKO, Unilever og NorgesGruppen vært med på å jobbe frem konseptet.

Utvidet avtale

I mai 2015 ble avtalen utvidet med en intensjonsavtale om matsvinn mellom myndigheter og bransjeforeninger fra hele verdikjeden for mat. Denne inkluderer også en felles definisjon på matsvinn, reduksjonsmål for arbeidet, indikatorer og effektive tiltak for å nå målene som settes.

Flere måter å spare miljøet på

Flere hotellkjeder har redusert størrelsen på tallerkenen. Dette gjøres for at kundene skal spise opp det de tar på tallerkenen, og heller forsyne seg flere ganger om de vil ha mer mat. Slik reduseres matavfallet. Thon Hotels tester ut avfallskomprimatorer som tørker matavfall. Dette forenkler avfallshåndteringen og sluttproduktet kan brukes til bl.a. biogass. Sammen med flere av de andre hotellkjedene veier de også all mat som kastes, for å redusere matavfallet tilsvarende. Andre miljøvennlige tiltak som testes i bransjen er miljøvennlig vannkraft, LED-belysning i stede for konvensjonell belysning og måter å redusere varmtvannforbruket.

Kilder: Horecanytt, matvett.no