Tekst er hentet fra Drikkeglede

Fra 1. november 2015 skjer det endringer i forbudet mot alkoholreklame.  Selv om det ikke blir fritt frem for alkoholreklame, blir regelverket myket opp.

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt at det vil være lov å informere om alkoholholdige produkter, «i kanaler som forbrukeren selv oppsøker». Dette betyr at informasjon og bilde vil bli tillatt på produsentenes nettsider, i informasjonsmateriell på messer og kurs, samt at det åpnes for produktbilder i vinmonopolets nettbutikk.

Kort fortalt åpner reglen for å kommuniserer nøktern produktspesifikk faktaopplysninger, samt vise bilde av produktet på nøytal bakgrunn.

– Vi synes dette er et politisk kinderegg, dette er veldig bra. Når det gjelder våre medlemsbedrifters produkter, får forbrukeren nå adgang til informasjon som hvordan alle varianter øl smaker, hva de passer til, hvordan de er laget og hvordan de ser ut. Og det er viktig at produsentene får ut informasjon om produktene sine, sier Petter Nome, direktør for Bryggeri- og Drikkevareforeningen.

Kun nøktern informasjon tillatt
Det vil fremdeles være et strengt forbud mot reklame, og det presiseres at all informasjon som gis, må være nøktern, faktabasert og ikke gå lenger enn det som er nødvendig for at forbrukerne skal få informasjon om produktenes egenskaper.

Blant endringene som nå tillates finner man:

– Produsenter, importører, salgs- og skjenkesteder kan legge ut nøktern produktinformasjon på sine hjemmesider.

– Her kan de også vise bilder (mot nøytral bakgrunn) av produktene i glass og emballasje.

– Serveringssteder kan gi drikkeanbefalinger i menyen til sine matretter.

– Produsentene kan selv informere nøkternt om produktene på messer, omvisninger og mat- og drikkefestivaler.

– I forbindelse med messer, festivaler, omvisninger, foredrag og kurs kan det gis ut produktspesifikke brosjyrer fra produsentene.

– Det blir tillatt å annonsere for drikkevaremesser, festivaler, omvisninger, foredrag og kurs.

– Det kan opplyses på arrangørenes hjemmesider hvilke produsenter som deltar.

– Det kan vises generelle og nøkterne bilder av alkohol sammen med mat eller i produksjonslokaler, men bilder som viser «positive drikkesituasjoner» (f.eks. skåling) tillates ikke.

Fortsatt strenge regler
Selv om myndighetene nå letter på regelverket rundt alkoholreklame, så er det fortsatt mange forbud:

– Det blir ikke lov å omtale spesifikke produkter eller vise bilder i sosiale medier som Facebook og Instagram.

– Sameksponering av mat og øl i butikk tillates ikke.

– Det blir ikke tillatt å reklamere for alkoholfrie drikker og lettøl med samme merkenavn som alkoholholdige drikker. (Clausthaler og Munkholm er greit, Frydenlund Vørterøl og Hansa Julebrus er det ikke.)