Med så mange forskjellige merker kan realiteten fort bli at forbruken tilslutt ikke klarer å forholde seg til merkingen. Ett annet problem er at det er vanskelig å vite hvilke man kan stole på og hva som skiller de forskjellige merkene. En del av merkene er det myndighetene som har ansvaret for, mens en rekke merker styres av produsentene selv. I tillegg er det kun noen av merkene som er obligatoriske. En del av merkene koster det å trykke på produktene sine, mens andre er gratis. Det er uansett viktig å vite at ett produkt ikke nødvendigvis er dårligere, selv om det ikke har spesifikke merker.

Dette betyr de ulike merkene:

Fairtrade
Fairtrade er et merke som er med på å styre og forsikre at bønder og arbeidere i fattige land får gode betingelser og godt betalt. Fairtrade er en internasjonal ideel organisasjon. Merket er oftest knyttet til kaffe, te, sukker, bananer og roser. Merket kontrolleres av FLO-CERT.

Nøkkelhull
Nøkkelhullsmerkingen er en offentlig merkeordning fra helsedirektoratet og Mattilsynet. Merket skal hjelpe forbrukeren å velge sunnere matvarer som inneholder mer kostfiber og mindre fett, sukker og salt. Det er ingen godkjenningsordning og den enkelte produsent må selv sørge for å overholde loven.

Beskyttet opprinnelse
Denne merkeordningen forvaltes av Mattilsynet og Matmerk. Gir lovbeskyttelse av navn til tradisjonelle matprodukter med særpreg og med en klar geografisk tilhørlighet. 23 slike produkter finnes i Norge. Pris for merket er rundt 20 000kr.

Nyt Norge
Matmerking som skal gjøre det lettere å velge norske matvarer. Matmerk godkjenner og fører tilsyn på produsentene. Koster 10 000kr å søke for å få merket.

Brødskala
Dette er en merkeordning som viser andel av sanmalt mel og hele korn i ett brød. Merket kan brukes etter avtale med NHO Mat og drikke. For brukere utenfor NHO og baker- og konditoribransjens landsforening koster det ca. 20 000 kro.

LHL
Matvarer som organisasjonen har godkjent som hensiktmessig for personer med hjerte- og lungesykdommer. Det er LHL selv som godkjenner disse produktene. Produktene må oppfylle LHL sine ernæringsmessige krav. Ikke åpenhet om kostnad for merket.

Spesialitet Norge
Et merke som skal garantere spesiell kvalitet og matopplevelse. En rekke krav som må dokumenteres – både kvalitetsmessig og opplevelse. Råvarene skal være norske og produsert i Norge. Merket foredles av Matmerk som foretar jevnlige revisjoner. Eget uavhengig fagutvalg gir anbefaling før Matmerke deler ut.